Zuni | Goudsmid

Opaal en parel sieraden

Onderhoud en behandeling van Opaal, Parel en Koraal sieraden 
 
Opaal, parels en koraal zijn kwetsbaarder dan andere edelstenen.  
Hun hardheid is beduidend lager: 4 op de schaal van Mohs. Dit betekent dat ze 
vrij zacht zijn en daarom meer zorg behoeven en een voorzichtigere behandeling bij het 
dragen. 
 
Ze kunnen makkelijker breken door hun zachte structuur.
Langere tijd blootstellen aan chemische middelen zoals afwasmiddel, zeep, haarlak, 
make up of parfum kunnen ze beschadigen en de glans  doen verdwijnen.
Ethiopische opalen zijn nog kwetsbaarder omdat ze veel water onthouden.
Daarom is het aan te raden om sieraden met deze edelstenen niet met werkzaamheden 
te dragen. 
 
Om parels en koraal mooi te houden kun je af en toe wat olijfolie op een doekje 
druppelen en ze voorzichtig mee opdrijven.
Het is een fabeltje dat opalen mooi worden als je ze in water legt. 
Gewoon wat zorgvuldig mee omgaan zou ik aanraden.
Vooral opalen zijn betoverend. Kunstwerken van de natuur. Diep in de grond ontstaan 
miljoenen jaren geleden. Wonderbaarlijk. Dat zijn alle edelstenen. 
Veel plezier met het dragen. 
 
Diamant is het hardst, hardheid   10
Korund (Saffier en Robijn)             9
Smaragd                                         5  – 8
Tourmalijn                                      7
Dit om een idee te geven over de hardheid van edelstenen die we het meest gebruiken.

01 €1970

04 €1520

07 €740

010 €360

013 €990

016 €820

019 €390

022 €460

025 €2450

028 €890

031 €2460

034 €590

037 €690

040 €230

043 €620

046 €2315

049 €340

02 €790

05 €790 | €780 | €310

08 €210

011 €390

014 €795

017 €790 | €310

020 €870

023 €2450

026 €2310

029 €1030

032 €160

035 €390

038 €225

041 €210

044 €590

047 €895

050 €390

03 €320

06 €870

09 €740

012 €980

015 €225

018 €490

021 €550

024 €2450

027 €990

030 €330

033 €990

036 €780

039 €290 | €160

042 €980

045 €320

048 €440

051 €260

Opaal en parel sieraden

Onderhoud en behandeling van Opaal, Parel en Koraal sieraden 
 
Opaal, parels en koraal zijn kwetsbaarder dan andere edelstenen.  
Hun hardheid is beduidend lager: 4 op de schaal van Mohs. Dit betekent dat ze 
vrij zacht zijn en daarom meer zorg behoeven en een voorzichtigere behandeling bij het 
dragen. 
 
Ze kunnen makkelijker breken door hun zachte structuur.
Langere tijd blootstellen aan chemische middelen zoals afwasmiddel, zeep, haarlak, 
make up of parfum kunnen ze beschadigen en de glans  doen verdwijnen.
Ethiopische opalen zijn nog kwetsbaarder omdat ze veel water onthouden.
Daarom is het aan te raden om sieraden met deze edelstenen niet met werkzaamheden 
te dragen. 
 
Om parels en koraal mooi te houden kun je af en toe wat olijfolie op een doekje 
druppelen en ze voorzichtig mee opdrijven.
Het is een fabeltje dat opalen mooi worden als je ze in water legt. 
Gewoon wat zorgvuldig mee omgaan zou ik aanraden.
Vooral opalen zijn betoverend. Kunstwerken van de natuur. Diep in de grond ontstaan 
miljoenen jaren geleden. Wonderbaarlijk. Dat zijn alle edelstenen. 
Veel plezier met het dragen. 
 
Diamant is het hardst, hardheid   10
Korund (Saffier en Robijn)             9
Smaragd                                         5  – 8
Tourmalijn                                      7
Dit om een idee te geven over de hardheid van edelstenen die we het meest gebruiken.

01 €1970

04 €1520

07 €740

010 €360

013 €990

016 €820

019 €390

022 €460

025 €2450

028 €890

031 €2460

034 €590

037 €690

040 €230

043 €620

046 €2315

049 €340

02 €790

05 €790 | €780 | €310

08 €210

011 €390

014 €795

017 €790 | €310

020 €870

023 €2450

026 €2310

029 €1030

032 €160

035 €390

038 €225

041 €210

044 €590

047 €895

050 €390

03 €320

06 €870

09 €740

012 €980

015 €225

018 €490

021 €550

024 €2450

027 €990

030 €330

033 €960

036 €780

039 €290 | €160

042 €980

045 €320

048 €440

051 €260

Opaal en parel sieraden

Onderhoud en behandeling van Opaal, Parel en Koraal sieraden 
 
Opaal, parels en koraal zijn kwetsbaarder dan andere edelstenen.  
Hun hardheid is beduidend lager: 4 op de schaal van Mohs. Dit betekent dat ze 
vrij zacht zijn en daarom meer zorg behoeven en een voorzichtigere behandeling bij het 
dragen. 
 
Ze kunnen makkelijker breken door hun zachte structuur.
Langere tijd blootstellen aan chemische middelen zoals afwasmiddel, zeep, haarlak, 
make up of parfum kunnen ze beschadigen en de glans  doen verdwijnen.
Ethiopische opalen zijn nog kwetsbaarder omdat ze veel water onthouden.
Daarom is het aan te raden om sieraden met deze edelstenen niet met werkzaamheden 
te dragen. 
 
Om parels en koraal mooi te houden kun je af en toe wat olijfolie op een doekje 
druppelen en ze voorzichtig mee opdrijven.
Het is een fabeltje dat opalen mooi worden als je ze in water legt. 
Gewoon wat zorgvuldig mee omgaan zou ik aanraden.
Vooral opalen zijn betoverend. Kunstwerken van de natuur. Diep in de grond ontstaan 
miljoenen jaren geleden. Wonderbaarlijk. Dat zijn alle edelstenen. 
Veel plezier met het dragen. 
 
Diamant is het hardst, hardheid   10
Korund (Saffier en Robijn)             9
Smaragd                                         5  – 8
Tourmalijn                                      7
Dit om een idee te geven over de hardheid van edelstenen die we het meest gebruiken.

01 €1970

02 €790

03 €320

04 €1520

05 €790 | €780 | €310

06 €870

07 €740

08 €210

09 €740

010 €360

011 €390

012 €980

013 €990

014 €795

015 €225

016 €820

017 €790 | €310

018 €490

019 €390

020 €870

021 €550

022 €460

023 €2450

024 €2450

025 €2450

026 €2310

027 €990

028 €890

029 €1030

030 €330

031 €2460

032 €160

033 €960

034 €590

035 €390

036 €780

037 €690

038 €225

039 €290 | €160

040 €230

041 €210

042 €980

043 €620

044 €590

045 €320

046 €2315

047 €895

048 €440

049 €340

050 €390

051 €260

Scroll naar boven